ธนาคารออมสิน Operation Staff พนักงานปฏิบัติการระดับ 4-5 ประจำปี 2556

ประกาศ ธนาคารออมสิน
เปิดรับสมัครงาน Operation Staff พนักงานปฏิบัติการระดับ 4-5

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครงาน Operation Staff พนักงานปฏิบัติการระดับ 4-5

อ่านเพิ่มเติม

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2556

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง พนักงานสถาปนิก และพนักงานบรรณารักษ์ รวม 10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2556

อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานราชการ รวม 4 อัตรา 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556

โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานเวชสถิติ นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม รวม 4 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556

อ่านเพิ่มเติม

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รวม 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง 2 – 10 พฤษภาคม 2556

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกร นักภูมิสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวม 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง จังหวัดมหาสารคาม จากระดับ 1 และระดับ 2 รวม 3 1 – 23 พฤษภาคม 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง จังหวัดมหาสารคาม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานส่วนตำบล สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 รวม 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 พฤษภาคม 2556

อ่านเพิ่มเติม

เปิดสอบ ก.พ. 2556 ภาค ก. ปวช. ปวส. ปวท. ป.ตรี ป.โท รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต 8 – 30 พฤษภาคม 2556

เปิดสอบ ก.พ. 2556 ภาค ก. แล้ว!!! รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2556

รับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษา

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาตรี
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ศูนย์สอบทั่วประเทศ จำนวน 11 แห่ง อ่านเพิ่มเติม

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานราชการ 17 ตำแหน่ง 43 อัตรา 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556

  กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานราชการ 17 ตำแหน่ง 43 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556   อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเลย รับสมัครพนักงานราชการ รวม 4 อัตรา 22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556

  โรงพยาบาลเลย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร เจ้าพนักงานธุรการ นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการเงินและบัญชี รวม 4 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556   อ่านเพิ่มเติม

ก.ค.ศ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ประจำปี 2556 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556

   สำนักงาน ก.ค.ศ. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย อ่านเพิ่มเติม

กรมศิลปากร เปิดสอบเข้ารับราชการ รวม 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 พฤษภาคม 2556

 กรมศิลปากร เปิดสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน คีตศิลปินปฏิบัติงาน และนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน รวม 10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 พฤษภาคม 2556

อ่านเพิ่มเติม